Kiti Karvinen

Counsel, asianajaja

Olen erikoistunut kilpailuoikeuteen. Minulla on ollut työurani aikana etuoikeus perehtyä moniin toimialoihin ja avustaa asiakkaitamme erilaisissa liiketoiminnan muutostilanteissa, kilpailuviranomaisten tutkinnoissa ja yritysjärjestelyissä.

Minulle on työssäni tärkeää pystyä auttamaan asiakkaitamme menestymään liiketoiminnassaan ilman turhia kilpailuoikeudellisia riskejä. Olen ollut mukana lukuisissa merkittävissä kilpailuoikeudellisissa toimeksiannoissa. Erikoisalaani ovat kilpailijoiden välisiin yhteisyritys- ja yhteistoimintajärjestelyihin, määräävään markkina-asemaan ja yrityskauppoihin liittyvät kilpailuoikeudelliset kysymykset. Laajan työkokemukseni ansiosta tiedän miten kilpailuoikeudellisesti haastavat kysymykset saadaan ratkaistua ja mikä asiakkaillemme on tärkeintä: liiketoimintalähtöinen ajattelutapa, ratkaisujen löytäminen ja hyvä yhteistyö.

Olen syventänyt osaamistani suorittamalla jatko-opintoja EU:n kilpailuoikeudesta Lontoon King’s Collegessa ja vahvistanut liiketoimintalähtöistä ajattelutapaa työkomennuksella suuressa suomalaisessa yrityksessä, joka kuuluu kansainväliseen konserniin. Toimin tällä hetkellä lisäksi Suomen Asianajajaliiton kilpailuoikeudellisen asiantuntijaryhmän jäsenenä ja Suomen Kilpailuoikeudellisen Yhdistyksen hallituksen jäsenenä.

Uusimmat referenssit

Palvelut Data ja teknologia, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Työoikeus, Vero ja strukturointi, Yritysjärjestelyt
Julkaistu 18.7.2024
Palvelut Compliance ja riskienhallinta, Työoikeus, Yritysjärjestelyt, Teknologia ja viestintä
Julkaistu 23.5.2024
Palvelut Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Pääomasijoittaminen, Energia ja infrastruktuuri, Pääomasijoittaminen
Julkaistu 29.4.2024
Palvelut Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely, Pääomasijoittaminen, Kuljetus ja logistiikka, Pääomasijoittaminen
Julkaistu 26.4.2024
Palvelut Julkiset ostotarjoukset, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Listayhtiöitä koskevat yritysjärjestelyt, Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely, Teknologia ja viestintä
Julkaistu 18.1.2024
Palvelut Vakuutus
Julkaistu 5.12.2023
Palvelut Energia, Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat, Yritysjärjestelyt, Energia ja infrastruktuuri
Julkaistu 16.5.2023
Palvelut Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Yritysjärjestelyt, Kauppa
Julkaistu 28.4.2023

Tutustu myös muihin alan osaajiimme