Avustimme Valiota sen perustaessa Suomen Lantakaasu Oy -nimisen yhteisyrityksen energiayhtiö St1:n kanssa. Yhteisyrityksen tarkoituksena on tuottaa maitotilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua liikenteen polttoaineeksi.

Suomen Lantakaasu Oy:n tavoitteena on rakentaa 8–10 tuotantolaitoskokonaisuutta biokaasun tuotantoon ja nesteytykseen vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön tavoitteena on tuottaa yhteensä yhden terawattitunnin verran uusiutuvaa liikennepolttoainetta, mikä vastaa neljäsosaa Suomen fossiilittoman liikenteen tiekartan biokaasutarpeesta. St1 jakelee biokaasun oman maanlaajuisen asemaverkostonsa raskaan liikenteen tankkauspisteiden kautta. Biokaasun tuotantoon investoimisen edellytyksenä on biokaasun koko arvoketjun kannattavuuden parantaminen, erityisesti biokaasun käytön yleistyminen raskaassa liikenteessä. Yhteisyritys yhdistää ainutlaatuisella tavalla koko arvoketjun maatalousyrittäjien verkostosta biokaasun tuotantoon, nesteytykseen ja jakeluun. Lannasta tuotettu biokaasu luo merkittäviä ilmastohyötyjä ja vahvistaa Suomen energia- ja polttoaineomavaraisuutta.

Suomen Lantakaasu Oy on energiayhtiö St1:n ja elintarvikeyhtiö Valion puoliksi omistama yritys. St1:n vastuisiin kuuluu tekninen ja projektisuunnittelu sekä lopputuotteen jakelu. Valion vastuulle kuuluu syötteiden hankinta ja raaka-ainelogistiikan suunnittelu.

Valio on vuonna 1905 perustettu suomalainen meijeri ja ruokatalo, jonka omistajia ovat suomalaiset maidontuottajaosuuskunnat. Valiolla on tytäryhtiöt Ruotsissa, Baltian maissa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

St1 Oy on suomalainen energiayhtiö ja osa St1 Nordic -konsernia. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten edistyneisiin biopolttoaineisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1250 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.