Toimimme Caverion Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana pääomasijoittaja Triton Partnersin kontrolloiman Crayfish BidCo Oy:n vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa kaikista Caverionin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Neuvoimme Caverionia myös tätä edeltäneessä yhdysvaltalaisen pääomasijoittaja Bain Capitalin ja tiettyjen pääomistajien muodostaman ostajakonsortion North Holdings 3 Oy:n vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa kaikista Caverionin osakkeista.

Ostotarjousten tekijöiden välille muodostui alkuvuodesta 2023 tarjouskilpailu, jossa molemmat tarjouksentekijät arvostivat Caverionin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet yhteensä lopulta reilusti yli miljardiin euroon. Toukokuussa 2023 North Holdings 3 Oy tiedotti, että se ei toteuta ostotarjoustaan. Crayfish BidCo Oy sai lokakuussa 2023 kaikki tarvittavat viranomaisluvat ja toteutti ostotarjouksen vuoden 2023 lopussa.

Ostajien välille syntyneen tarjouskilpailun myötä neuvonannossamme korostuivatt erityisesti Caverionin hallituksen ja johdon strateginen oikeudellinen neuvonta sekä kilpailuoikeudelliset kysymykset. Caverionin osakkeista tehdyissä ostotarjouksissa suomalaiseen markkinakäytäntöön tuotiin kaksi uuden tyyppistä elementtiä: korkoelementin sisältävä tarjousvastike, joka huomioi rahan aika-arvon, sekä tarjousvastike, jossa oli mahdollista valita käteisen ja velkainstrumentin väliltä.

Toimeksiantoa veti Thomas Landell.