15.6.2017

Energiateollisuus – Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinta

Avustimme menestyksekkäästi Energiateollisuus ry:tä (ET) Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tutkinnassa, joka koski ET:n lokakuussa 2015 antamaa suositusta sähkön siirron aikajaotuksen yhdenmukaistamisesta.

ET on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Se edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät, jakelevat ja myyvät sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä, siirtävät ja jakelevat kaasua sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja.

KKV päätti keväällä 2016 käynnistää oma-aloitteisen tutkinnan ET:n antaman suosituksen johdosta. KKV selvitti erityisesti suosituksen vaikutuksia sähköenergian myynnin markkinoilla. Näyttöä kielletystä kilpailun rajoittamisesta ei havaittu. Toukokuussa 2017 KKV teki päätöksen asian käsittelyn lopettamisesta.