Johanna Lähde

Senior Counsel, Head of Public Procurement, asianajaja, LL.M.

Julkisia hankintoja säännellään, jotta yhteisiä verovarojamme käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti laadukkaisiin, kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin. Hankinnat kilpailutetaan avoimesti, jolloin mahdollisimmat useat yritykset voivat tasapuolisesti osallistua tarjouskilpailuihin. Tässä kiteytettynä syy, miksi itse innostuin julkisista hankinnoista yli 20 vuotta sitten.

Castrén & Snellmanin tiimiin liityin vuonna 2014. Tätä ennen työskentelin usean vuoden ajan hankintalainsäädännön valmistelutehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä sekä markkinaoikeustuomarina markkinaoikeudessa. Olen myös käytännössä kilpailuttanut hankintoja hankintayksiköissä.

Avustan yrityksiä ja hankintayksiköitä hankintamenettelyyn liittyvissä kysymyksissä niin tarjouskilpailun aikana kuin hankintoja koskevissa valituksissa markkinaoikeudessa. Kokemuksestani on hyötyä, kun asiakkaalleni on etsittävä ratkaisu, joka ottaa huomioon myös menettelysäännökset sellaisina kuin niitä on oikeuskäytännössä sovellettu.

Maailma muuttuu ja niin muuttuvat hankintatarpeet. Käyn mielelläni asiakkaitteni kanssa keskusteluja myös siitä, kuinka hankintasäännöksiä on sovellettava uusissa haasteissa ja tilanteissa. Tärkeää on löytää asiakkaan muuttuvan liiketoiminnan ja tarpeiden kannalta paras vaihtoehto.

Osallistun mielelläni keskusteluun hankinnoista laajemminkin. Luennoin, bloggaan ja twiittaan ajankohtaisista hankintakysymyksistä säännöllisesti. Lisäksi olen kirjoittanut kirjan julkisten hankintojen ilmoitusmenettelystä yhdessä toisen kirjoittajan kanssa.

Pitkäaikaisen ja monipuolisen valtionhallinnon kokemukseni ansiosta avustan asiakkaitamme säännöllisesti myös julkisuuslain, hallintolain, valtiontukisääntelyn ja muun julkishallintoa koskevan lainsäädännön soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.