8.7.2019

NoHo Partners – Smile Henkilöstöpalveluiden ja VMP:n yhdistyminen

Toimimme NoHo Partners Oyj:n sekä Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa VMP Oyj ostaa Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n osakekannan Noho Partners Oyj:ltä sekä vähemmistöomistajilta. Järjestely toteutetaan osakevaihtona, jossa Smilen osakkeenomistajat saavat vastikkeena 0,8087 VMP:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Smilen osaketta kohden, mikä vastaa 82 miljoonan euron velatonta kauppahintaa (4.7.2019 VMP:n 4,92 euron päätöskurssin perusteella). Järjestelyn toteutuessa NoHo Partnersista tulee yhdistyneiden VMP:n ja Smilen suurin osakkeenomistaja 30,27 prosentin omistusosuudella.

VMP työllisti vuonna 2018 noin 19 400 vuokratyöntekijää suoraan tai ketjuyritysten kautta ja Smile puolestaan noin 10 000 vuokratyöntekijää, joten yhdistyneellä yhtiöllä on merkittävä työntekijöiden joukko käytettävissään. VMP:n ja Smilen yhdistymisen odotetaan vahvistavan yhdistetyn yhtiön markkina-asemaa huomattavasti ja luovan omistaja-arvoa sekä NoHo Partnersin että yhdistyneen yhtiön osakkeenomistajille yhtiöiden toimintojen yhtenäistämisen ansiosta saavutettavien synergioiden ja kasvavien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.

”Olemme olleet rakentamassa toimialalle poikkeuksellista Smilen kasvutarinaa vuodesta 2014 saakka, jolloin yhtiö tuli osaksi konserniamme. Tuolloin Smilen liikevaihto oli vajaat 7 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 se ylitti 127 miljoonaa euroa. Toisen alan kärkiyrityksiin kuuluvan VMP:n kanssa muodostuva uusi yhtiö tulee olemaan yleisesti työmarkkinaa ja henkilöstöpalvelualaa uudistava toimija. Meillä on etuoikeus olla paalupaikalla yhtiön suurimpana omistajana rakentamassa koko alan tulevaisuutta”, sanoo NoHo Partnersin hallituksen puheenjohtaja Timo Laine.