Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Rahoitus-, vakuutus-, eläkevakuutus- ja sijoitustoimintaa säännellään yhä tarkemmin. Basel-sääntely ja Euroopan pankkiunioni vaikuttavat pankkitoiminnan perusteisiin, Solvenssi II -direktiivi ja IDD-direktiivi taas muuttivat vakuutusalan. Compliance-riskien hallinta vaatii erityisosaamista. Sääntely ja muuttuva toimintaympäristö ohjaavat pankkien lainoitusta ja vakuusvaatimuksia. Rahoitusta tarvitsevat yritykset taas joutuvat miettimään, millaisia rahoitusmahdollisuuksia niillä on käytettävissään.

Samaan aikaan markkinoilla tapahtuu. Perinteisistä pankkipalveluista maksunvälitys avautuu kilpailulle, kyberriskit luovat kysyntää uusille vakuutustuotteille, ja fintech- ja insurtech-sovellukset vetoavat käteviin mobiilipalveluihin tottuneisiin kuluttajiin. Kun rahoitus- ja vakuutusalan parhaat juristit ratkaisevat sääntelykysymykset kanssasi ja neuvottelevat rahoitusjärjestelyt puolestasi, voit keskittyä rakentamaan tulevaisuutta.