Avustamme Mandatum Lifea sen myydessä Baltian henkivakuutusliiketoimintansa liettualaiselle varainhoitokonserni Invalda INCL:lle. Kaupan yhteydessä koko Mandatum Lifen Baltian henkivakuutusliiketoiminta siirtyy Invalda INVL -konsernille.

Mandatum Life on viime vuosina onnistunut optimoimaan Baltian liiketoiminnan kasvuun ja arvonluomiseen ja rakentamaan toiminnallisia synergiaetuja asiakkailleen.

”Mandatum on viime vuoden aikana käynyt läpi liiketoimintastrategiaansa. Painopisteemme tulee olemaan suomalaisessa markkinassa ja varainhoidoissa, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin institutionaalisten asiakkaiden kautta. Näin pystymme tuottamaan sidosryhmillemme eniten arvoa. Baltian liiketoimintomme ovat osoittaneet hyviä tuloksia niin taloudellisesti kuin erinomaisten henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyslukujen kautta liiketoiminnan uudelleenorganisoinnin jälkeen. Invalda INVL:n tarjous tuli oikeaan aikaan yhtiön strategisten muutosten suhteen”, sanoo Petri Niemisvirta, Mandatum-konsernin toimitusjohtaja.

Baltian liiketoiminnot muodostuvat Viron, Latvian ja Liettuan sivukonttoreista. Baltian liiketoiminnoissa on yhteensä 83 työntekijää, ja ne tarjoavat asiakkailleen henkivakuutuksia ja sijoitussidonnaisia vakuutuksia.

Tavoitteena on saattaa kauppa päätökseen vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.

Kaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaisten, kuten finanssivalvontaviranomaisten, hyväksyntöjä.

Mandatum on yksi Suomen vakavaraisimmista ja arvostetuimmista finanssiyhtiöistä ja osa menestyvää Sampo-konsernia. Mandatum tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkailleen sekä instituutionaalisille asiakkaille kattavat vaurastumisen ja varautumisen palvelut.

Invalda INVL on kasvava ja mahdollisuuksille avoin varanhoitokonserni, joka luo työllään hyvinvointia ihmisille. Liettuassa ja Latviassa toimivan konsernin yhtiöt palvelevat yli 240 000:tä yksityistä ja institutionaalista asiakasta, niin alueellisesti kuin kansainvälisesti, jotka ovat uskoneet Invalda INVL -konsernille 1,3 miljardin euron varojen hoidon useissa omaisuusluokissa, mukaan lukien eläkkeet ja keskinäiset rahastot, yksittäiset salkut, pääomasijoitukset ja muut vaihtoehtoiset sijoitukset.