Anu Aaltonen

Counsel, asianajaja

Olen erikoistunut kilpailuoikeuteen, valtiontukikysymyksiin ja riidanratkaisuun.

Aloitin Castrén & Snellmanilla vuonna 2021, mitä ennen työskentelin yli kymmenen vuoden ajan toisessa johtavassa asianajotoimistossa kilpailuoikeuden asiantuntijana. Osaamisalueeni kattaa koko kilpailuoikeuden saran: kartellitutkinnat, dominanssikysymykset, yritysten ja toimialajärjestöjen menettelyjen itsearvioinnit, vertikaaliset sopimukset, yritysjärjestelyihin liittyvät kilpailukysymykset sekä valtiontukikysymykset. Toimialakokemusta minulla on muun muassa metsä-, rakennus- ja lääkesektoreilta. Erityisosaamisalaani ovat kilpailuoikeudelliset prosessit viranomaisissa ja tuomioistuimissa, ja olenkin edustanut asiakkaita useissa kartellitutkinnoissa yhteistyön tutkinnasta aina tuomioistuinkäsittelyyn saakka. Toisaalta keskeinen osa työtäni on kilpailuoikeudellisten kysymysten ennakollinen arvioiminen sisäisten auditointien ja muun compliance-työn kautta. Lisäksi työhöni kuuluvat kilpailuoikeuden rikkomiseen liittyvät vahingonkorvausoikeudenkäynnit ja kaupallisten riitojen ratkaisu.

Pyrin ymmärtämään asiakkaan tavoitteet ja liiketaloudelliset intressit kussakin kysymyksessä mahdollisimman tarkasti ja tarjoamaan ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaan intressejä. Osaamistani pidän yllä jatkuvalla kouluttautumisella.

Tutustu myös muihin alan osaajiimme