16.5.2023

OX2 – Merituulivoimaportfolion osuuden myynti Ikean Ingka Investmentsille

Toimimme OX2:n paikallisena oikeudellisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa OX2 sopi myyvänsä 49 prosentin omistusosuuden kolmesta merituulivoimahankkeestaan Ingka Investmentsille, ruotsalaisen IKEA-tavarataloketjun sijoitusyhtiölle.

Sopimuksen kohteena olevat Halla-, Laine- ja Tyrsky-merituulivoimahankkeet sijoittuvat Suomen talousvyöhykkeelle. Hankkeiden yhteenlaskettu potentiaalinen vuotuinen sähköntuotantokapasiteetti on 29 TWh, mikä vastaa kolmannesta Suomen sähkönkulutuksesta vuonna 2022.

Tavoitteena on aloittaa merituulivoimapuistojen sähköntuotanto 2030-luvun vaihteessa. OX2 aloitti Halla- ja Laine-hankkeiden kehittämisen neljä vuotta sitten ja sai ensimmäisenä yhtiönä valtioneuvostolta tutkimusluvat merituulivoimahankkeilleen.

Olemme avustaneet OX2:ta merituulivoimahankkeiden hankekehityksessä ja luvittamisessa.