Laura Vuorinen

juristi-lingvisti

Toimin juristi-lingvistinä Castrén & Snellmanin käännösryhmässä. Pitkän työurani aikana olen kääntänyt tekstejä lukuisiin merkittäviin oikeudenkäynteihin, yritysjärjestelyihin, listautumisiin, rakennushankkeisiin ja kilpailuoikeudellisiin toimeksiantoihin. Olen erikoistunut erityisesti EU- ja oikeuskieleen, sopimussuomennoksiin ja suomen kielenhuoltoon, ja olen usein vetovastuussa ryhmämme kaikkein haastavimmista suomennosprojekteista.

Olen opiskellut kääntämistä Turun yliopistossa ja valmistunut sieltä filosofian maisteriksi. Ennen Castrén & Snellmanille tuloani työskentelin käännösalan yrittäjänä lähinnä EU-tekstien parissa, ja vuodesta 2013 lähtien olen ollut toimistomme käännösryhmän jäsen. Oikeusalan käännösten parissa kiinnostukseni juridiikkaa kohtaan kasvoi niin, että lähdin työni ohessa opiskelemaan sitä, ja maaliskuussa 2024 valmistuin oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta.

Olen tunnettu kielialan asiantuntija Suomessa. Olen toiminut muun muassa Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton asiatekstinkääntäjien jaoston puheenjohtajana, Opetushallituksen yhteydessä toimivan auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan jäsenenä sekä luennoitsijana ja opettajana Helsingin yliopistossa.