Rakentaminen ja teollisuuden palvelut

Rakentaminen ja teollisuuden palvelut

Kaupungistuminen, energiamurros, liikennevallankumous, ympäristökuormituksen vähentäminen – yhteiskunnan suuret muutokset vaikuttavat rakentamiseen ja teollisuuden palveluihin. Lisäarvo syntyy osaamisesta, tiedosta ja tehokkuudesta. Digitaalitekniikan kehitys, automatisaatio ja liiketoiminnan palvelullistuminen luovat uusia osaamistarpeita, jotka kannustavat erilaisiin uusiin yhteistyömalleihin.

Rakentamiseen ja teollisuuden palveluihin perehtyneillä asiantuntijoillamme on vahva kokemus toimialan yhteistyöjärjestelyistä ja vaativista rakennushankkeista. Saat meiltä kokonaisvaltaista juridista tukea esimerkiksi yritysjärjestelyissä, ulkoistusjärjestelyissä, elinkaarihankkeissa ja riitojen ratkaisemisessa.