Terveys- ja sosiaalipalvelut

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat muutoksen kynnyksellä. Vaikka tulevaisuuden palvelujärjestelmä hakee muotoaan, trendit ovat selvät. Terveys- ja sosiaalipalveluita tarvitaan yhä enemmän, ja terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä liiketoiminta onkin kasvanut jatkuvasti. Yritykset pysyvät julkisten palveluntuottajien kumppaneina. Tehokkaista tietojärjestelmistä tulee valttia, kun palvelut siirtyvät verkkoon. Tietosuojan on oltava aukoton.

Julkisen ja yksityisen yhteispeli sujuu, kun apuna on oikeanlaista oikeusosaamista. Yhteistyötä suunnitellessa on otettava huomioon valtiontukisäännöt, hankintalaki ja julkisuuslaki. Suuret palvelu-ulkoistukset ja kiinteistöhankkeet saattavat vaatia luvan. Yritysmaailmaan verrattuna päätöksenteko etenee julkisella sektorilla eri tavoin, ja hankeviestinnässä on muistettava julkisuusvaatimukset.