Lisäpalvelut

Lisäpalvelut

Asiakastoimeksiannoissa tarvitaan laaja-alaista osaamista, joka voi olla muutakin kuin juridiikkaa. Yksi keskeisistä tehtävistä on oikeudellisen tiedon hakeminen kansainvälisistä tietokannoista. Toisinaan taloudellisen aineiston tilastollinen analysointi nousee keskeiseen rooliin. Hyvin tavanomaista on, että asiakirjoja on käännettävä toiselle kielelle.

Tarjoamme asiakastyön tueksi monipuolisia lisäpalveluita tekoälystä ja asiakirjojen automatisoinnista inspiroiviin asiakastapahtumiin.

Lisäpalvelut asiakkaillemme

Signe-sopimustyökalu: Sopimusmallien laatiminen ja automatisointi asiakkaillemme

Tekoäly liikejuridiikassa: Sparrausapua tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassanne

Tiedonhaku- ja raportointipalvelut: Tunne asiakkaasi (Know Your Customer eli KYC) -selvitykset, toimialaraportit, lainsäädäntö- ja oikeuskäytäntökatsaukset sekä räätälöidyt tiedonhakupalvelut

Käännöspalvelut: Liikejuridiikan käännökset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Koulutukset: Yksilöllisesti tarpeidenne mukaan rakennetut verkkokurssit, työpajat ja muut koulutukset

Asiakastapahtumat: Seminaarit, webinaarit ja roundtable-keskustelut liike-elämän ja juridiikan ajankohtaisista aiheista

Ajankohtaisjulkaisut: Uutiskirjeet, artikkelit ja blogit tuoreista ilmiöistä liikejuridiikan näkökulmasta

Oikeusmuotoilu: Oikeusmuotoilun tavoitteena on käyttäjäkeskeisyys