Anna Kuusniemi-Laine

Osakas, ESG, asianajaja, LL.M (Eur)

Olen yksi eniten ESG-asioiden parissa työskennelleistä suomalaisista asianajajista. Minulla on myös vankka kokemus julkisista hankinnoista ja kilpailuoikeudesta aina 1990-luvun puolivälistä asti.

Autan asiakkaita kehittämään toimintaansa yritysvastuusääntelyn ja -suositusten mukaiseksi sekä tunnistamaan asiat, joihin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Yritysvastuusääntelyn lisäksi vastuullisuustyössä on huomioitava laaja sääntelykenttä johdon vastuusta compliance-kysymyksiin, kilpailijayhteistyön arviointiin ja hankintakäytäntöihin sekä säänneltyjen toimialojen erityiskysymyksiin.

ESG-asioihin erikoistuneena asianajajana haluan innostaa yrityksiä ja juristeja laaja-alaisesti mukaan liiketoimintalähtöisiin vastuullisuustalkoisiin, joilla turvataan yritysten tulevaisuus. Luennoin ja koulutan jatkuvasti erilaisissa yritysvastuuta koskevissa tilaisuuksissa.

Olen mukana kansainvälisissä hankkeissa, joilla on vaikuttavuutta ESG-asioissa, kuten Net Zero Lawyers Alliance -yhteenliittymässä.

Asiakkaat arvostavat systemaattista, käytännönläheistä ja liiketoimintalähtöistä tapaani toimia.

Uusimmat referenssit

Palvelut Compliance ja riskienhallinta, ESG ja yritysvastuu, Oikeusmuotoilu, Kiinteistöt
Julkaistu 6.2.2024
Palvelut ESG ja yritysvastuu, FDI-sääntelyneuvonta, Immateriaalioikeudet, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Life Sciences, Pääomasijoittaminen, Rahoitus, Työoikeus, Vero ja strukturointi, Yritysjärjestelyt, Lääketeollisuus ja terveysteknologia
Julkaistu 4.12.2023
Palvelut ESG ja yritysvastuu, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat
Julkaistu 1.12.2023
Palvelut Compliance ja riskienhallinta, Corporate Governance, ESG ja yritysvastuu, Kiinteistöt
Julkaistu 8.5.2023
Palvelut Corporate Governance, Data ja teknologia, Energia, ESG ja yritysvastuu, Kansainvälinen rakentaminen ja projektit, Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Riitojen ratkaiseminen, Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat, Yritysjärjestelyt
Julkaistu 4.5.2023
Palvelut Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Teknologia ja viestintä
Julkaistu 23.3.2023
Palvelut ESG ja yritysvastuu, Julkiset hankinnat, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Pääomasijoittaminen, Energia ja infrastruktuuri
Julkaistu 7.2.2023
Palvelut Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Kuljetus ja logistiikka
Julkaistu 24.1.2023