Rikosprosessit ja tutkinnat

Rikosprosessit ja tutkinnat

Olemme Suomen johtava liike-elämän rikosasioihin keskittyvä praktiikka. Meillä on pitkä kokemus erilaisten liike-elämän rikosprosessien ja sisäisten tutkintojen menestyksekkäästä hoitamisesta sekä rikosoikeudellisten riskien hallitsemisesta yrityksissä.

Rikosprosessit

Yhtiöissä voi tulla eteen tilanne, jossa yhtiö tai sen palveluksessa olevat henkilöt joutuvat rikosprosessin kohteeksi. Avustamme yhtiöitä, yhtiöiden johtoa ja yhtiön muuta henkilöstöä koko prosessin ajan esitutkinnasta oikeudenkäyntiin. Rikosepäilyn kohteeksi joutuminen voi erityisesti pitkittyessään heijastua myös yrityksen kannattavuuteen ja maineeseen. Mitä ammattitaitoisemmin prosessi hoidetaan, sitä pienemmiksi sen haitalliset vaikutukset jäävät. Rakennamme vahvan puolustuksen ja hoidamme koko prosessin puolestasi tehokkaasti ja luotettavasti.

Hoidamme muun muassa seuraavia liike-elämän rikosasioita:

 • talousrikokset
 • liikesalaisuusrikokset
 • arvopaperimarkkinarikokset, sisäpiiritiedon väärinkäyttö
 • korruptio, lahjonta
 • ympäristörikokset
 • työturvallisuusrikokset ja työrikokset
 • tieto- ja viestintärikokset, tietomurrot
 • virkarikokset
 • sananvapauteen ja yksityisyyden suojaan liittyvät rikokset
 • verorikokset
 • rahanpesurikokset.

Sisäiset tutkinnat ja asianomistajan avustaminen

Kun väärinkäytösepäily syntyy, yhtiön johdon on ryhdyttävä riittäviin ja oikea-aikaisiin toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi. Tyypilliset väärinkäytökset yhtiön toiminnoissa liittyvät esimerkiksi yhtiön varojen tai liikesalaisuuksien väärinkäyttöön taikka korruptioon. Avustamme sisäisen tutkinnan kaikissa vaiheissa, ja tarvittaessa toteutamme koko tutkinnan asiakkaan puolesta.

Keräämme sisäisen tutkinnan aikana systemaattisesti tietoa väärinkäytöksistä muun muassa seulomalla asiakirjoja ja haastattelemalla työntekijöitä ja johtoa. Relevantin todistusaineiston turvaaminen ja kerääminen on olennaista mahdollista jatkoprosessia ajatellen. Ohjeistamme havaintojemme perusteella, mihin toimenpiteisiin asiassa on syytä ryhtyä. Tutkinnastamme rakentuu kattava fakta- ja todistusaineisto, joka on valmiina, mikäli epäilty väärinkäytös siirtyy esitutkintaan.

Vahingonkorvausasian tutkiminen ja vahingonkorvausvaatimuksen laatiminen on tärkeää tehdä prosessin aikaisessa vaiheessa, mihin liittyy myös vakuustakavarikkoihin liittyvät kysymykset. Vahingonkorvauskysymykset ovat usein kompleksisia ja voivat vaatia riippumatonta asiantuntijatodistelua.

Tämän jälkeen avustamme asianomistajaa tutkintapyynnön ja vahingonkorvausvaatimuksen laatimisessa, esitutkinnassa ja sitä seuraavassa oikeudenkäynnissä. Tekijä pyrkii usein myös hävittämään rikoksella saatua varallisuuta, jolloin avustamme varojen jäljittämisessä ja palauttamisessa myös ulkomailla.