Metsätalous ja luonnonvarat

Metsätalous ja luonnonvarat

Metsä ja muut luonnonvarat säilyttävät merkityksensä matkalla kohti hiilineutraalia talousjärjestelmää. Mineraaleja ja metalleja tarvitaan akkuteollisuudessa, uusiutuvaa energiaa tuottavissa voimalaitoksissa ja infrastruktuurin jälleenrakentamisessa. Puu taipuu uusiksi tuotteiksi ja tekniikoiksi, jotka avaavat mahdollisuuksia kestävään kehitykseen. Metsät ovat arvokkaita myös hiilinieluina.

Luonnonvaroja hyödyntäville yrityksille on keskeistä luoda enemmän arvoa vähemmästä raaka-aineesta. Koveneva kilpailu vaatii innovaatioita ja toiminnan tehostamista. Se ohjaa yhteistyöhön ja yritysjärjestelyihin arvoketjun kaikissa vaiheissa.

Myös metsä- ja luonnonvarayhtiöiden oikeudellisten palveluiden on elettävä mukana muutoksessa. Ympäristökysymysten rinnalla yhä tärkeämmiksi nousevat strategiset yritysjärjestelyt sekä immateriaalioikeuksien suojaaminen, kaupallistaminen ja oikeuksien puolustaminen. Meiltä saat avuksesi eri oikeudenalojen johtavat asiantuntijat.