Johdon neuvonanto tietosuoja-asioissa

Johdon neuvonanto tietosuoja-asioissa

Henkilötiedon käyttöön liittyvät kysymykset ovat kiinteä osa yrityksen johdon päätöksentekoa. Tiedon käsittelyä, hyödyntämistä ja suojaamista koskevat päätökset ovat viimekädessä johdon vastuulla.

Olemme ylimmän johdon oikeudellinen ja strateginen kumppani tietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään tietoa paremmin liiketoiminnan kehittämisen tukena, jolloin tietopääoman arvo kasvaa. Löydämme oikeudellisesti kestävät ratkaisut päätöksenteon tueksi ja autamme asiakkaitamme olemaan edelläkävijä omalla toimialallaan.