19.4.2024

Uusille vihreän siirtymän investoinneille jopa 150 miljoonan euron verohyvitys hanketta kohden

Hallitus neuvotteli aiemmin tällä viikolla julkisen talouden raameista vuosille 2025–2028. Osana kehysriihtä neuvoteltiin myös niin sanotusta kasvupaketista, jossa on esitetty hallituksen keinoja kestävän talouskasvun edistämiseksi.

Merkittävimpänä talouskasvua tukevana keinona hallitus esittää enintään 150 miljoonan verohyvitystä suurille, erityisesti vihreää siirtymää edistäville teollisille investoinneille. Verohyvitys myönnettäisiin 31.12.2025 mennessä uusille ja toteutettavaksi päätetyille investointihankkeille. 

Verohyvitys on vastaus kiihtyneeseen kilpailuun teollisista investoinneista. Suomen kilpailuasema on nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa heikentynyt EU:ssa yleistyneiden valtiontukiohjelmien vaikutuksesta. Määräaikainen hyvitys on suunnattu suurille nettonollatalouteen siirtymistä tukeville teollisille investoinneille, kuten akku- ja vetyhankkeille sekä fossiilivapaaseen terästeollisuuteen.

Suomeen suuntautuvat investointiaikomukset ja investointihankkeet kohdistuvat suurelta osin sähkön tuotantoon. Valmisteltavan verohyvityksen tavoitteena on saada sähköä hyödyntäviä mittaluokaltaan suuria teollisia investointeja liikkeelle ja samalla tukea puhtaan siirtymän teollisuuden ekosysteemin rakentumista Suomeen.

Alustavasti hyvityksenä voitaisiin myöntää kriisipuitteiden mukaisesti 20 % investoinnin kokonaismäärästä, kuitenkin enintään 150 miljoonaa euroa hanketta kohden. Yritys voisi vähentää osan investointikustannuksistaan yhtiön maksettavaksi tulevasta yhteisöverosta. Hyvityksen voisi hankkeen valmistuttua vähentää maksettavasta yhteisöverosta aikaisintaan vuodesta 2028 alkaen.

Verokannustin tukee Suomen matkaa energiamurroksen kärkimaaksi

Kyseessä on merkittävä verokannustin, joka todennäköisesti kotiuttaa Suomeen kovasti toivottuja investointeja myös ulkomailta. Suomi on yksi energiamurroksen kärkimaista, ja meillä on paljon yrityksiä valmiina kaupallistamaan toimintaansa ja skaalaamaan sitä teolliseen mittakaavaan. Siirtymä entistä suuremmille apajille edellyttää tuntuvia investointeja.

Suomella on hyvät edellytykset houkutella kansainvälistä sijoitusrahaa ja nousta siten uusien energiaratkaisujen kärkimaaksi: olemme jo sähkön tuotannon suhteen lähes omavaraisia, sähkön toimitusvarmuus on korkealla tasolla ja keskihintakin on kohtuullinen.

Lisäksi vihreän siirtymän hankkeiden luvitusta on sujuvoitettu, ja hallituksen tavoitteena on, että lupaprosessi hoituisi jatkossa yhden luukun periaatteella. Nyt on oiva aika kannustaa energia- ja teollisuusalojen investointeja Suomeen ja sujuvoittaa hankkeiden aloitusta.