Rahastojen perustaminen ja rahastosijoitukset

Rahastojen perustaminen ja rahastosijoitukset

Rahastoyhtiöt ohjaavat pääomaa sinne, missä sitä tarvitaan. Ne ovat myös avainasemassa kehittämässä yhä kestävämpää ja vastuullisempaa rahoitusjärjestelmää.

Tarjoamme rahastojen perustamista ja rahastosijoituksia suunnitteleville rahastoyhtiöille, institutionaalisille sijoittajille ja muille yhtiömuotoisille sijoittajille pitkäaikaiseen kokemukseen perustuvaa neuvontaa.

Rahastojen perustaminen

Neuvomme finanssimarkkinatoimijoita rahastojen perustamisessa ja strukturoinnissa sekä sääntelyvelvoitteiden noudattamisessa. Toteutamme nopeasti ja tehokkaasti kaikentyyppisten rahastojen perustamishankkeet. Avustamme tarvittavien asiakirjojen laatimisessa ja transaktioiden toteuttamisessa. Tarjoamme käyttöösi ajantasaisimman tiedon sekä mittavan kokemuksen sopimuskäytänteistä ja -ehdoista. Asiakkaamme ovat pankkeja, rahastoyhtiöitä ja sijoituspalveluyhtiöitä.

Rahastosijoitukset

Neuvomme institutionaalisia sijoittajia suomalaisissa ja ulkomaisissa rahastosijoituksissa. Varmistamme, että sijoituskohteena olevien rahastojen ehdot ovat sijoittajan näkökulmasta reilut ja vastaavat tavanomaista markkinakäytäntöä. Lisäksi huolehdimme, että rahastosijoitus on soveltuvan sääntelyn ja asiakkaan sijoituspolitiikan mukainen. Asiakkaamme ovat suomalaisia ja kansainvälisiä eläkelaitoksia, varainhoitoyhtiöitä, rahastoyhtiöitä, säätiöitä, pääomasijoitusyhtiöitä ja pörssiyhtiöitä.

Tavoitteitasi palveleva asiantuntijatiimi

Käytössäsi on rahastojuridiikan huippua edustava tiimi, joka koostuu vaihtoehtorahastoihin, pääomasijoittamiseen, vero-oikeuteen, rahoitukseen ja finanssialan sääntelyyn erikoistuneista asiantuntijoistamme. Räätälöimme tarpeitasi vastaavat liiketoiminta- ja strategialähtöiset ratkaisut ja varmistamme, että sijoitustoimintasi pysyy aina uusimman sääntelyn tasalla.

Palveluvalikoimamme kattaa rahastojen koko elinkaaren.

  • Rahaston perustaminen, strukturointi ja muut rahastonhoitojärjestelyt
  • Varainhoitosopimukset, rahastojen jakelusopimukset
  • Hallinto-, talous- ja verotuskysymykset sekä rahaston liitännäisyhtiöiden toiminta
  • Sääntelyneuvonta
  • Vastuullinen sijoittaminen ja ESG-asiat
  • Sijoitusten due diligence -tarkastukset
  • Rahasto-osuuksien siirrot, rakennejärjestelyt ja purkamiset