Julkinen sektori

Julkinen sektori

Julkinen sektori kohtaa Suomen suuret haasteet: kestävyysvajeen ja väestön ikääntymisen. Ratkaisuja tuovat uudet toimintamallit, joissa kunnat ja valtio tuottavat palveluita yhdessä yksityisen sektorin kanssa. Kunta voi esimerkiksi rakennuttaa uutta infrastruktuuria elinkaarihankkeena tai PPP-mallilla, jolloin investoinnista vastaa yksityinen toimija ja kunta maksaa käyttömaksua.

Julkisen ja yksityisen yhteispeli sujuu, kun apuna on oikeanlaista oikeusosaamista. Yhteistyötä suunnitellessa on otettava huomioon valtiontukisäännöt, hankintalaki ja julkisuuslaki. Lainsäädännön rinnalla yhä tärkeämmiksi tulevat kestävän kehityksen vaatimukset, myös rahoittajien näkökulmasta. Kun palveluita tehostetaan teknologialla, pitää huolehtia tietosuojasta ja tietoturvasta. Yritysmaailmaan verrattuna päätöksenteko etenee julkisella sektorilla eri tavoin, ja hankeviestinnässä on muistettava julkisuusvaatimukset.

Tunnemme julkisten palveluiden juridiikan julkisen sektorin ja yritysten näkökulmasta. Neuvojemme avulla saat yhteistyölle lujan perustan.