Ulkoistaminen

Ulkoistaminen

Kilpailukyvyn jatkuvaksi takaamiseksi on pohdittava, mitä kannattaa tehdä itse ja mitä ostaa ulkoistuspalveluiden tarjoajilta. Päätöksentekoa helpottaa keskustelukumppani, joka ymmärtää ulkoistamista laajasti.

Tunnemme erinomaisesti ulkoistusprojektien piirteet ja tarjousprosessien vaiheet. Laadimme ulkoistussopimuksia, jotka ovat linjassa ulkoistusjärjestelyn tavoitteiden kanssa ja tukevat osapuolten päivittäistä yhteistyötä. Laajan osaamisemme avulla ratkaisemme ja hallitsemme kaikki ulkoistuksiin liittyvät oikeudelliset kysymykset kuten esimerkiksi liikkeenluovutukseen ja mahdolliseen työntekijöiden siirtoon liittyvät kysymykset. Kansainvälisissä toimeksiannoissa valitsemme verkostostamme ulkomaisen, ulkoistuksiin erikoistuneen yhteistyökumppanin, jonka kanssa pystymme yhdessä ylittämään asiakkaamme odotukset. Laatimamme ulkoistussopimukset mahdollistavat liiketoiminnassa ja ulkoistusstrategiassa tapahtuvien muutosten toteuttamisen myös pitkällä aikavälillä.

  • IT-ulkoistaminen
  • Liiketoimintaprosessien ulkoistaminen
  • Teolliset ulkoistukset