Kuljetus ja logistiikka

Kuljetus ja logistiikka

Kuljetus- ja logistiikka-ala toimii kasvavien kilpailupaineiden ja muuttuvan sääntelyn ristiaallokossa. Ympäristövaikutusten ja -vaatimusten merkitys kasvaa kaikissa liikennemuodoissa. Rautatieliikenne on avautumassa kilpailulle. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin kuljetus- ja logistiikkasektorin osa-alueisiin.

Muutokset synnyttävät uusia haasteita mutta myös mahdollisuuksia. Ne vaikuttavat yhtä lailla päivittäiseen päätöksentekoon kuin kauaskantoisiin ratkaisuihin, kuten kalustohankintoihin. Tarjoamme yrityksellesi kattavat, alan parhaaksi arvioidut oikeudelliset palvelut tällä kansainvälisellä ja monitahoisella toimialalla.