31.1.2022

Institutionaaliset sijoittajat – Rahastosijoitukset

Neuvoimme ja avustimme suomalaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme useissa kymmenissä rahastosijoituksissa vuoden 2021 aikana. Asiakkaamme koostuvat muun muassa eläkelaitoksista, varainhoitoyhtiöistä, rahastoyhtiöistä, säätiöistä, pääomasijoitusyhtiöistä ja pörssiyhtiöistä. Yksittäiset rahastosijoitukset ovat olleet keskimäärin suuruudeltaan 10–20 miljoonaa euroa.

Neuvonantomme on kohdistunut niin suomalaisiin kuin ulkomaisiinkin rahastosijoituksiin. Rahastojen sijoitusstrategiat ovat vaihdelleet pääasiallisesti eri pääomasijoitusrahastoista (esim. buyout, venture capital, private credit) reaaliomaisuusrahastoihin (mm. kiinteistöt, infrastruktuuri) ja rahastojen rahastoihin eli eri strategioilla toimiviin muihin rahastoihin sijoittaviin rahastoihin.

Tehtävänämme on ollut erityisesti varmistaa, että sijoituskohteena olevien rahastojen kaupalliset ja hallinnolliset ehdot ovat sijoittajan näkökulmasta reilut ja vastaavat tavanomaista markkinakäytäntöä. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme neuvotelleet rahastojen ehdoista rahastonhoitajien kanssa.

Tämän ohella asiantuntijamme ovat varmistaneet, että rahastosijoitus täyttää asiakkaaseemme soveltuvan sääntelyn ja mahdollisen sijoituspolitiikan asettamat reunaehdot. Olemme myös neuvoneet muissa yleisissä rahastosijoitusten due diligence -prosessiin liittyvissä kysymyksissä.

Olemme auttaneet asiakkaitamme rahastosijoituksissa aktiivisesti jo aiemminkin useiden vuosien ajan.

 

Lue lisää rahastosijoituksiin liittyvistä erityiskysymyksistä asiantuntijoidemme Antti Vepsän ja Karlo Siiralan blogista: Miten teet pääomarahastosijoitukselle tehokkaan oikeudellisen due diligence -tarkastuksen?