Edustimme OP:ta ja Finnfundia Suomen ensimmäisen kehittyville markkinoille sijoittavan vaikuttavuusrahaston perustamisessa. OP Finnfund Global Impact Fund I -rahasto tukee mitattavalla tavalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista tarjoten samalla houkuttelevaa tuottoa sijoittajille. Suomen markkinoilla uudenlainen rahasto hakee systemaattista ja mitattavaa vaikuttavuutta ensisijaisesti kestävän maa- ja metsätalouden, uusiutuvan energian ja rahoituslaitosten hankkeista. Sijoitukset tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen sopeutumista, kestävien työpaikkojen luomista sekä edullisen ja puhtaan energian turvaamista. Rahasto tekee sijoituksia OECD:n luokituksen mukaisiin kehitysmaihin. Perustettavan vaihtoehtorahaston hoitajana toimii OP-Rahastoyhtiö Oy.

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 143 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 2 miljoonaa omistaja-asiakasta.

Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja ja ammattimainen vaikuttavuussijoittaja, joka rakentaa kestävämpää maailmaa sijoittamalla vastuullisiin ja kannattaviin yrityksiin kehitysmaissa. Finnfund sijoittaa vuosittain 200-250 miljoonaa euroa 20-30 projektiin, painottaen uusiutuvaa energiaa, metsätaloutta, maataloutta ja rahoitusalaa. Yhteensä Finnfundin sijoitukset ja sijoituspäätökset ovat noin 800 miljoonaa euroa, puolet niistä Afrikassa. Yhtiöllä on noin 80 työntekijää.