14.10.2022

Ilmastorahasto – Ankkurisijoitus Taaleri Bioteollisuus I -rahastoon

Neuvoimme Ilmastorahasto Oy:tä sijoituksessa Taaleri Bioteollisuus I -vaihtoehtorahastoon. Ilmastorahaston sijoitussitoumuksen suuruus oli 15 miljoonaa euroa.

Taalerin Bioteollisuus I -rahasto tukee bioteollisuuden kehittymistä pääasiassa Suomessa. Sijoituskohteena oleva rahasto on Euroopan ensimmäinen pääomarahasto, joka keskittyy puhtaasti bioteollisuushankkeisiin. Lisäksi rahasto on yksi Suomen ensimmäisistä pääomarahastoista, jotka on luokiteltu tummanvihreiksi eli EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (SFDR) artikla 9:n mukaisiksi rahastoiksi.

Avustimme kokonaisvaltaisesti rahastosijoitukseen liittyvän dokumentaation laadinnassa ja neuvottelussa huomioiden Ilmastorahaston ankkurisijoittajan rooliin liittyvät erityiskysymykset ja -vaatimukset. Neuvonnassamme kiinnitimme erityistä huomiota SFDR-asetukseen ja sen noudattamiseen liittyviin dynaamisiin ja muutostilassa oleviin sääntelykysymyksiin.