{{result.date}}


{{cases.loadMore}}

Lisää minusta

Koulutus

  • Oikeustieteen tohtori, Turun yliopisto 2006 (dosentti 2007)
  • Varatuomari 1998
  • Oikeustieteen lisensiaatti, Turun yliopisto 1997
  • Oikeustieteen kandidaatti, Turun yliopisto 1994

Järjestötoiminta

  • Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry, valtuuston jäsen
  • Suomen välimiesoikeusyhdistys ry
  • Suomalainen Lakimiesyhdistys ry, hallituksen jäsen

Muita tämän alan osaajiamme