Tuomas Lehtinen

osakas, asianajaja, oikeustieteen tohtori

Olen työskennellyt asianajoalalla lähes muutaman vuosikymmenen ja sinä aikana ehtinyt syventyä kansainväliseen rakentamiseen ja projekteihin liittyviin sopimusoikeudellisiin kysymyksiin, riitojen ratkaisemiseen sekä rahoitukseen. Minulla on usean vuoden kokemus riita-asioihin liittyvästä oikeudellisesta neuvonnasta niin tuomioistuimissa kuin välimiesoikeuksissakin. Olen toiminut välimiehenä lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Lisäksi osaamisaloihini kuuluvat kansainväliset kauppasopimukset, projektisopimukset, pankkitakuut ja -takaukset sekä remburssit.

Koulutukseltani olen oikeustieteen tohtori, ja minut on nimitetty Turun yliopiston sopimusoikeuden ja kansainvälisen kauppaoikeuden dosentiksi. Toimin myös asianajajaoikeuden työelämäprofessorina Helsingin yliopistossa vuosina 2018–2022. Väitöskirjani, jota on käytetty yliopistoissa oppimateriaalinakin, käsittelee kansainvälisiä kauppasopimuksia ja rembursseja. Lisäksi olen julkaissut lukuisia kansainvälistä kauppaa ja takuukysymyksiä koskevia teoksia ja artikkeleita. Esiinnyn usein luennoitsijana yliopistoissa ja erilaisissa seminaareissa sekä koulutan säännöllisesti käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa sekä oikeusministeriössä.

Olen toiminut kansainvälisen välimiesyhdistyksen ratkaistavana olevassa riita-asiassa asiantuntijaroolissa ja laadin kirjallisia asiantuntijalausuntoja usein niin kotimaisten kotimaisille kuin ulkomaisillekin asiakkaille. IBA:n Kansainväliset rakennusprojektit -komitean alakomitean varapuheenjohtajana minulla on laaja kansainvälinen verkosto, josta asiakkaat usein hyötyvät kansainvälisissä riidoissa.

Kansainväliset asianajoalaa arvioivat hakemistot Chambers Europe, Chambers Global ja Best Lawyers ovat sijoittaneet minut Suomen johtavien asianajajien joukkoon. Asiakkaat arvostavat pitkää kokemustani, syvää asiantuntijuuttani, neuvottelutaitojani sekä taitoani lähestyä asiakkaiden kysymyksiä liiketoiminnan näkökulmasta.