20.10.2017

Työoikeudellinen neuvonta suurelle asiakasyritykselle – Toimintojen uudelleenjärjestelyä ja ulkoistamista koskevan suunnitelman toteuttaminen

Avustimme asiakastamme merkittävän toimintojen uudelleenorganisointi- ja ulkoistamissuunnitelman toteuttamisessa. Suunnitelma liittyi asiakkaamme ydinliiketoimintaan kuuluvan toimintamallin muutokseen. Toimeksianto koski niin muutosprosessin suunnittelua, aikatauluttamista kuin toteuttamista, ja asiakkaamme sai toimintamallin muutoksen toteutettua hallitusti tavoitellussa aikataulussa. Toimeksiannon hoitaminen edellytti tiimiltämme syvällistä työ- ja yhteistoimintalainsäädännön tuntemusta, asiakkaamme liiketoiminnan ja tavoitteiden sisäistämistä sekä käytännönläheistä otetta.