11.3.2016

Kemijoki Oy – Operatiivisen toimintamallin transformaatioprojekti

Palvelut

Toimimme Kemijoki Oy:n neuvonantajana sen operatiivisen toimintamallin transformaatioprojektissa. Uudessa toimintamallissa Kemijoki hankkii merkittävän osan sen itse aiemmin hoitamista toiminnoista ulkopuolisilta palveluntarjoajilta mukaan lukien vesivoimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut, ympäristö- ja velvoitetyöt, taloushallinto, lakiasiat ja IT-palvelut.

Näiden merkittävien toimintojen samanaikainen ulkoistaminen lyhyen aikavälin sisällä tekee Kemijoen projektista yhden merkittävimmistä Suomen teollisuuden operatiivisten toimintamallien transformaatioprojekteista.

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja sekä vesivoiman tilaaja- ja asiantuntijaorganisaatio. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joiden kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Kemijoki Oy tuottaa noin kolmanneksen Suomen vesisähköstä.