Asiakirjajulkisuus ja liikesalaisuudet

Asiakirjajulkisuus ja liikesalaisuudet

Tieto ja osaaminen ovat yrityksen merkittävimpiä kilpailuetuja. Verkostoituneessa maailmassa liikesalaisuuksien suoja korostuu.

Viranomaistoiminnassa tieto on lakisääteisesti julkista, mikä merkitsee haastetta liikesalaisuuksien suojalle. Asiantuntijoillamme on syvällinen kokemus julkisuuslain soveltamisesta julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksiin sekä asiakirjajulkisuutta koskevista valituksista tuomioistuimissa. Avustamme säännöllisesti myös viranomaisia julkisuuslainsäädännön tulkintatilanteissa.

Lisäksi kokeneet immateriaalioikeuden, työoikeuden ja riitojen ratkaisemisen asiantuntijamme auttavat suojaamaan liikesalaisuutesi liikesuhteissa, työnantajana ja liikesalaisuuksia koskevissa riitatilanteissa. Pidämme liikesalaisuutesi turvassa myös uusissa tietojen tallennusmuodoissa ja verkostoituneessa toimintaympäristössä. Osaamme tarjota uusimpia sopimuskonsepteja, jotka tukevat liiketoimintasi tavoitteita.

Tiimi