27.9.2022

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö – Varainhoidon hankinta

Avustimme Suomen Keskinäistä Potilasvakuutusyhtiötä (SKPVY) täyden valtakirjan varainhoitopalvelujen hankinnassa. Hankinta toteutettiin hankintalain (1397/2016) mukaisena avoimena menettelynä. SKPVY valitsi kilpailutuksessa kaksi varainhoitajaa, joille yhtiön sijoitusvarallisuus allokoidaan. SKPVY kilpailutti varainhoidon palvelut toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Sopimusten on tarkoitus tulla voimaan vuoden alussa 2023. Kilpailutuksessa voittaneiksi tarjoajiksi valittiin OP Varainhoito Oy sekä Nordea Bank Oyj.

Tiimi