31.5.2022

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö – Vakuutusjärjestelmän hankinta

Avustimme Suomen Keskinäistä Potilasvakuutusyhtiötä (SKPVY) SaaS-pohjaisen vakuutusjärjestelmän hankinnassa. Hankinta toteutettiin neuvottelumenettelynä, ja järjestelmän toimittajaksi valittiin ruotsalainen iFACTS Ab. Uusi vakuutusjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön jo syksyllä 2022.

Vakuutusjärjestelmän hankinnalla SKPVY tavoittelee asiakkuuksien ja vakuutusten parempaa ja luotettavampaa hallintaa ja käsittelyä. Tavoitteena on asiakkuuksien ja vakuutusten hoitamiseen liittyvän riskin pienentäminen, asiakas- ja vakuutustietojen tietoturvallisuuden ja tietosuojan parantaminen sekä viranomaisvaatimusten täyttäminen toiminnassa.

SKPVY:tä avustivat hankinnassa ja sopimusneuvotteluissa julkisten hankintojen asiantuntijamme Johanna Lähde ja Atte Andersin, data- ja teknologiatiimin Pia Ek ja Miika Junttila sekä vakuutusalan asiantuntijamme Sami Lommi. 

Tiimi