Lars Lindeman

Senior Associate, oikeustieteen maisteri

Olen erikoistunut rikosprosessien hoitamiseen ja riitojen ratkaisemiseen. Avustan yhtiöitä ja yhtiöiden johtoa muun muassa seuraavanlaisissa rikosprosesseissa:

• erilaiset talousrikosasiat

• liikesalaisuusrikosasiat ja tieto- ja viestintärikokset

• työturvallisuusrikosasiat ja työrikokset

• virkarikokset ja korruptio

• ympäristörikosasiat

• arvopaperimarkkinarikosasiat.

Avustan sekä asianomistajia että vastaajia.

Usean vuoden työkokemukseni syyttäjänä ja tuomioistuinharjoittelun suorittaminen antavat minulle erinomaiset valmiudet koko rikosprosessin hallintaan ja mahdollistavat viranomaisnäkökulman ymmärtämisen esitutkinnasta syyteharkinnan kautta oikeudenkäyntiin. Minulla on runsaasti kokemusta rikosoikeudenkäyntien hoitamisesta, myös laajoista ja haastavista asioista.

Tutustu myös muihin alan osaajiimme