15.11.2023

Suomalainen teollisuusyhtiö – Korruptiotutkinta

Avustimme suomalaista teollisuusyritystä yhtiön sisäisessä korruptioepäilyyn liittyvässä tutkinnassa.

Suoritimme asiassa sisäisen tutkinnan ja neuvoimme asiakasta läpi tutkintaprosessin. Tutkintaprosessin päätteeksi laadimme loppuraportin toimenpidesuosituksineen.

Suomessa korruptio- ja lahjusrikossääntelyä ollaan kehittämässä, jotta epäasialliseen toimintaan voidaan puuttua aiempaa tehokkaammin. Sääntelyn tarkentumisen myötä on odotettavissa, että korruptioepäilyihin liittyvien tutkintojen määrä kasvaa Suomessa. Yritysten onkin hyvä varmistaa, että niiden ohjeistukset ovat ajan tasalla ja että sisäinen tutkinta aloitetaan heti, kun epäilys korruptiosta herää.