Transaktiot ja järjestelyt

Transaktiot ja järjestelyt

Järjestelyt vakuutusalalla vaativat aina sekä kotimaisen että kansainvälisen sääntelyn yksityiskohtaista syväosaamista. Menestyksekkäästi toteutetut yritysjärjestelyt, vakuutuskannan siirrot tai omistajuusmuutokset edellyttävät lisäksi toimialan tuntemusta sekä tiivistä vuoropuhelua alan viranomaisten kanssa.

Meillä on vankka kokemus sekä kotimaisista että rajat ylittävistä vakuutusalan yritysjärjestelyistä ja vakuutuskannan siirroista. Kokemuksemme ja asiantuntemuksemme avulla pystyt tunnistamaan sääntelyyn liittyvät riskitekijät ajoissa ja suunnittelemaan menettelytavat siten, että järjestelysi saadaan vietyä päätökseen ripeästi ja sujuvasti.Vakuutusliiketoiminnan ymmärtäminen ja laaja käytännön kokemuksemme vakuutustoimialalta palvelevat päämääriäsi myös due diligence -selvitysten yhteydessä esimerkiksi, kun vakuutuksia käytetään riskienhallintatyökaluina.

Vakuutuspalveluihimme kuuluvat esimerkiksi

  • yrityskaupat, sulautumiset ja omistusosuuden hankinnat
  • yritysjärjestelyihin liittyvät toimilupa- ja valvontakysymykset, kuten omistajavalvonta
  • vakuutuskannan luovutukset
  • kohdeyhtiön, hankkijan ja niiden omistajatahojen projektiryhmien tuki ja koordinointi.