Sami Lommi

Counsel, Compliance Officer, Head of Risk Management, asianajaja

Olen erikoistunut finanssi- ja vakuutusalan sääntelyyn sekä rahanpesu- ja sanktiosääntelyyn. Olen toiminut kotimaisten ja ulkomaisten rahoituslaitosten, vakuutusyhtiöiden ja merkittävien omistajien oikeudellisena neuvonantajana säänneltyihin osapuoliin liittyvissä järjestelyissä ja selvityksissä. Olen lisäksi laaja-alaisesti neuvonut asiakkaitamme AML/CTF/KYC -asioissa auttaen heitä toimimaan sääntelyn mukaisesti. Toimin lisäksi Castrén & Snellmanin compliance officerina ja vastaan yhtiön Riskienhallinta-toiminnosta.

Ennen Castrén & Snellmanille tuloani toimin toistakymmentä vuotta monipuolisesti vastuullisissa tehtävissä vakuutusalalla. Viimeisimpänä tehtävänäni vahinkoyhtiön johtoryhmässä työskentelin lakiasioista ja hallinnosta vastanneena johtajana. Urani varrella olen saanut kokemusta myös compliance officerina toimimisesta sekä kotimaisessa pankkikonsernissa että ulkomaisessa vakuutusyhtiökonsernissa. Lisäksi olen ollut jäsenenä lukuisissa finanssialan yhteistyöelinten työryhmissä ja hallituksissa ja osallistunut tätä kautta aktiivisesti alan sääntelykehikon seuraamiseen ja siihen vaikuttamiseen.

Finanssi- ja vakuutusalan sääntely on EU-sääntelyn vaikutuksesta lisääntynyt ja muuttunut yhä monimutkaisemmaksi. Monipuolinen taustani yhtiölakimiehenä tarjoaa arvokasta näkemystä ja kokemusta vakuutusyhtiön toiminnasta ja vakuutusalalta ylipäätään. Taustani vuoksi lähestyn oikeudellisia kysymyksiä kokonaisvaltaisesti ja ratkaisukeskeisesti, tunnistan liiketoiminnalliset haasteet ja huomioin ne sovellettavassa viitekehyksessä. Miellänkin itseni ennen kaikkea mahdollistajaksi.

Tutustu myös muihin alan osaajiimme