Pekka Jaatinen

Senior Advisor, asianajaja

Aloitin urani asianajotoimistoissa jo opiskeluaikanani. Työskentelin ensin pienemmässä asianajotoimistossa, josta siirryin Castrén & Snellmanin osakkaaksi vuonna 1990. Minulla on erittäin pitkä kokemus maksukyvyttömyysmenettelyistä ja yrityskaupoista, ja olen hoitanut Suomen suurimpia ja monimutkaisimpia rajat ylittäviä maksukyvyttömyysmenettelyitä ja yritysjärjestelyitä jo yli 30 vuoden ajan. Olen 1990-luvun alkupuolelta lähtien ollut Suomen tunnetuimpia maksukyvyttömyys- ja saneerausmenettelyihin erikoistuneita asianajajia. Ydinosaamisalueitani ovat yritysjärjestelyt, selvitystilat, vaikeuksissa olevien yritysten myynti sekä toimiminen saneerausmenettelyissä selvittäjänä ja konkurssimenettelyissä pesänhoitajana. Näissä tehtävissä olen perehtynyt perin pohjin eri toimialoihin aina vähittäiskaupasta rakennusalaan, tukkukaupasta elintarviketeollisuuteen ja laivanrakennuksesta kaivosteollisuuteen.

Neuvon asiakkaita säännöllisesti myös corporate governance -asioissa ja yhtiöoikeudessa. Olen useiden yksityisten yhtiöiden hallitusten jäsen niin kotimaassa kuin ulkomailla, ja toimin säännöllisesti pörssiyhtiöiden yhtiökokousten puheenjohtajana. Neuvon myös suuria perheyrityksiä niiden strategisissa kehittämistoimissa sekä sukupolvenvaihdoksissa ja niiden toteutuksissa.

Olen koko pitkän urani toiminut erittäin aktiivisesti erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä, joista merkittävimpinä mainittakoon International Bar Association ja International Insolvency Institute. Toimin tällä hetkellä molempien järjestöjen luottamustehtävissä.

Olen aikaisemmin hoitanut Castrén & Snellmanin toimitusjohtajan tehtäviä kymmenen vuoden ajan ja ollut toimistomme hallituksen jäsen 25 vuoden ajan. Haluan jatkuvasti olla mukana kehittämässä asianajoalaa sen varmistamiseksi, että asiakkaamme saavat aina parasta ja mahdollisimman korkealaatuista oikeudellista palvelua. Nyt toimistomme senior advisorina nautin valtavasti siitä, kun saan hoitaa tiiviisti osakkaiden ja upeiden, lahjakkaiden juristien kanssa asiakkaittemme toimeksiantoja.

Kääntää vaikeatkin ongelmat selkokielelle ja löytää olennaisen oikeudellisista kysymyksistä.

Chambers Europe 2018, asiakaspalaute

Uusimmat referenssit

Palvelut Maksukyvyttömyysmenettelyt, Työoikeus, Teknologia ja viestintä
Julkaistu 11.1.2023
Palvelut Maksukyvyttömyysmenettelyt, Työoikeus, Metsätalous ja luonnonvarat
Julkaistu 29.12.2022
Palvelut Corporate Governance, Yhtiökokousjärjestelyt
Julkaistu 29.11.2021
Palvelut Corporate Governance, Data ja teknologia, ESG ja yritysvastuu, Immateriaalioikeudet, Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely, Pääomasijoittaminen, Rahoitus, Yritysjärjestelyt
Julkaistu 25.3.2021
Palvelut Data ja teknologia, Immateriaalioikeudet, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Pääomasijoittaminen, Rahoitus, Työoikeus, Vero ja strukturointi, Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat, Yritysjärjestelyt
Julkaistu 10.2.2021
Palvelut Energia, Kansainvälinen rakentaminen ja projektit, Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat, Rahoitus, Riitojen ratkaiseminen, Työoikeus, Vero ja strukturointi, Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat, Yritysjärjestelyt
Julkaistu 14.1.2021
Palvelut Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot, Rahoitus, Kiinteistöt
Julkaistu 28.2.2020
Palvelut Yritysjärjestelyt
Julkaistu 4.12.2019

Tutustu myös muihin alan osaajiimme