Julkisen sektorin työ- ja virkamiesoikeus

Julkisen sektorin työ- ja virkamiesoikeus

Olemme yksi Suomen harvoista liikejuridiikan asianajotoimistoista, jotka neuvovat julkisen sektorin työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä. Tunnemme julkisen sektorin toimintaympäristön perusteellisesti. Sen ansiosta palvelemme asiakkaitamme paitsi laadukkaasti myös kustannustehokkaasti.

Palvelemme julkisen sektorin asiakkaitamme muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Rakennejärjestelyt ja niihin liittyvät henkilöstövaikutukset 
  • Ulkoistukset ja niihin liittyvät henkilöstövaikutukset 
  • Johtajasopimusten laatiminen ja neuvotteleminen
  • Yhteistoimintaneuvotteluprosessin tuki 
  • Virka- ja työsuhteeseen päättämiseen liittyvät erimielisyystilanteet ja neuvottelut 
  • Virka- ja työsuhteisiin liittyvät riita-asiat

Asiakkaitamme ovat kunnat, kuntayhtymät, kuntakonsernien yhtiöt, valtio ja muut julkisyhteisöt.

Julkinen sektori on kohdannut ja kohtaa vastaisuudessakin suuria rakenteellisia uudistuksia, jotka vaikuttavat henkilöstön asemaan. Toteutamme ammattitaidolla hankalaksikin koetut muutokset lainmukaisesti ja tehokkaasti.