Buyout-järjestelyt

Buyout-järjestelyt

Pääomasijoittamisella on vakiintunut ja vahva asema suomalaisten kasvuyritysten rakentamisessa.

Liikejuridiikan koko kentän kattava osaamisemme sekä vankka pääomasijoitusalan osaamiseemme ja toimialatuntemuksemme takaavat, että projektisi sujuu tehokkaasti ja laadukkaasti. Kokemuksemme pääomasijoitustransaktioista kattaa käytännöllisesti katsoen kaikki toimialat, mukaan lukien finanssi-, energia-, vähittäiskauppa-, terveydenhoito-, teollisuus-, palvelu- ja ICT-sektorit. Olemme hoitaneet myös useita julkisten ostotarjousten kautta toteutettuja public-to-private -järjestelyjä. Asiakkaitamme ovat kotimaiset ja kansainväliset pääomasijoittajat.

Palvelumme kattavat kaikki buyout-järjestelyn osat ja vaiheet aina transaktion strukturoinnista kohdeyrityksestä irtaantumiseen:

  • transaktion strukturointi
  • oikeudellinen due diligence -tarkastus
  • kauppakirjat
  • osakassopimukset
  • transaktioon liittyvät rahoitusjärjestelyt
  • omistuksen tai rahoituksen uudelleenjärjestelyt
  • johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelyt
  • kohdeyhtiön yritysostot ja muut yritysjärjestelyt
  • irtautumiset.

Kansainväliset hakemistot Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500 ja Best Lawyers International luokittelevat toistuvasti palvelumme ja asiantuntijamme Suomen parhaimpien joukkoon.