Velkapääomamarkkinoiden liikkeeseenlaskut

Velkapääomamarkkinoiden liikkeeseenlaskut

Suomen velkapääomamarkkinat ovat kehittyneet huomattavasti finanssikriisin jälkeen, ja ne tarjoavat varteenotettavan rahoitusvaihtoehdon yhä useammalle yritykselle. Liikkeeseenlaskijat ja järjestäjät arvostavat bondiprojektiemme sujuvuutta ja kokemustamme liikkeeseenlaskuihin liittyvän dokumentaation, kuten esitteiden laadinnassa.

Olemme olleet mukana valtaosassa viime vuosina tehdyistä velkapääomamarkkinoiden liikkeeseenlaskuista Suomessa. Asiakkaamme hyötyvät asiantuntemuksestamme myös erityisesti markkinakäytäntöä ja uusia tuotteita muovaavissa järjestelyissä. Olemme esimerkiksi toteuttaneet markkinoiden ensimmäiset hybridilainan, vakuudellisen joukkovelkakirjalainan, warranttiohjelman, usean liikkeeseenlaskijan lainan ja AT1-instrumentin liikkeeseenlaskut. Olemme neuvoneet asiakkaitamme myös markkinoille tuloaan tekevien high yield -bondien liikkeeseenlaskuissa. Lisäksi vaikutamme aktiivisesti markkinoita koskevaan sääntelyyn ja markkinatapaan, kuten olemalla mukana laatimassa Elinkeinoelämän Keskusliiton julkaisemia joukkolainojen malliehtoja ja valmistelemassa joukkolainojen agenttilainsäädäntöä.

  • Listatut ja listaamattomat bondit
  • Hybridilainat
  • Vakuudelliset bondit
  • High yield -bondit
  • Usean liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlaskut
  • Pankkien pääomainstrumentit
  • Arvo-osuusjärjestelmään liittyvä neuvonanto

Asiakkaitamme ovat sekä rahoitusta markkinoilta hakevat yhtiöt että järjestäjäpankit.

Kansainväliset hakemistot The Legal 500, IFLR1000, Chambers Europe ja Chambers Global luokittelevat palvelumme Suomen parhaimpien joukkoon.