Pauliina Tenhunen

osakas, asianajaja

Olen työskennellyt Castrén & Snellmanilla yli 25 vuotta. Olen toiminut asianajajan työn lisäksi myös toimistomme toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Nautin asiakkaiden auttamisesta, juridisten ongelmien ratkaisemisesta ja siitä, että voin olla mukana kehittämässä toimistostamme yhä parempaa työpaikkaa.

Työvuosieni aikana olen erikoistunut maksukyvyttömyysoikeuteen. Olen hoitanut maksukyvyttömyysasioita laajasti eri näkökulmista eli avustanut velkojia ja velallisia sekä toiminut pesänhoitajana konkursseissa ja selvittäjänä yrityssaneerauksissa. Olin vuosina 2010–2018 konkurssiasiain neuvottelukunnan jäsenenä laatimassa suosituksia hyvästä pesänhoito- ja selvittäjätavasta.

Toinen erikoisalueeni on yhtiöoikeus, erityisesti corporate governance -kysymykset. Toimin säännöllisesti yhtiökokousten puheenjohtajana. Johdin työryhmää, joka valmisteli muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2020.

Olen myös toiminut asiamiehenä tai välimiehenä oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä, joissa riidan kohteena ovat olleet erityisesti johdon vastuu, takaisinsaannit konkurssipesään, vähemmistöosakkeiden lunastus tai erilaiset vahingonkorvaus- tai sopimusasiat.

Haluan olla asiakkaittemme luottokumppani muutoksessa. Etsin ratkaisuja enkä pelkää tilanteita, joista ei ole aikaisempaa kokemusta.

Toimeksiantotyön lisäksi saan kipinää tehtävistäni hallituksen puheenjohtajana sekä Maksukyvyttömyys- ja Corporate Governance -palvelujemme vetäjänä. Missioni on kannustaa työkavereitani huippusuoritukseen. Haluan kehittää toimistoamme ja vaalia Cassun henkeä. Lempiarvoni on kipinä, joka syntyy luottamuksesta, vuorovaikutuksesta ja ammatillisesta kunnianhimosta sekä unelmista.

Olen osallistunut aktiivisesti eri järjestöjen toimintaan. Kaikkein opettavaisimpina ja mielenkiintoisimpina ovat mieleeni jääneet kansainvälisen nuorten asianajajien järjestön eli AIJAn eri tehtävät ja lopulta järjestön hallituksen jäsenyys vuosina 2008–2010. Lisäksi olen toiminut Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan jäsenenä vuonna 2013 ja puheenjohtajana vuosina 2016–2018 sekä konkurssiasiainneuvottelukunnan jäsenenä. Tällä hetkellä olen Helsingin seudun kauppakamarin hallituksen jäsen, Suomen Messusäätiön hallituksen jäsen, Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen sekä Keskuskauppakamarin valtuuskunnan jäsen.

Jaan mielelläni osaamistani ja kokemuksiani esimerkiksi luennoimalla insolvenssi- ja yhtiöoikeuskysymyksistä, viime aikoina myös johtamisesta.