8.5.2023

SATO Compliance-kartoitus

Avustimme SATO Oyj:tä compliance-toiminnon kartoittamisessa, jossa arvioimme kokonaisvaltaisesti SATOn sisäisten politiikoiden, ohjeiden ja sitoumusten, kuten code of conductin, ajantasaisuutta ja sääntelynmukaisuutta. Lopputuloksena annoimme ehdotuksemme compliance-liitännäisten ohjeiden kehittämiseksi siten, että compliancen piiriin kuuluvien asioiden jalkauttaminen koko organisaatioon olisi entistä tehokkaampaa. Lisäksi annoimme ehdotuksemme compliance-toiminnon kehittämiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja rakenteen selkiyttämiseksi siten, että toimintamalli vastaisi nykyistä paremmin yhtiön vastuullisuusohjelmassa asetettuja tavoitteita ja tulevan vastuullisuussääntelyn vaatimuksia.

”Castrén & Snellmanin asiantuntijoiden tuki kartoituksessa on ollut ensiarvoisen tärkeää. Olemme saaneet erinomaisia kommentteja ohjeistojemme ja toimintatapojemme kehittämiseksi sekä niiden viemiseksi käytäntöön. Näiden asiantuntijoiden apuun on ollut helppo luottaa”, sanovat SATOn Katri Innanen (lakiasiainjohtaja) ja Sini Kössi (vastaava lakimies, investoinnit).