Toimimme Evlin neuvonantajana järjestelyssä, jossa EAB:n on tarkoitus yhdistyä Evliin osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella. Järjestelyä koskevat yhdistymissopimus ja sulautumissuunnitelmat allekirjoitettiin ja niistä tiedotettiin 31.5.2022, ja järjestelyn odotetaan toteutuvan vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Järjestelyä varten laadimme Suomen historian ensimmäisen vapautusasiakirjan komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/528 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisesti.

Sekä Evli että EAB Group tarjoavat monipuolisia sijoituspalveluita sekä varainhoito- ja rahastonhoitopalveluita, muun muassa vaihtoehtorahastoja. Evlin ja EAB Groupin yhdistyminen on seuraava vaihe Evlin strategiassa kohti varainhoitopalveluiden johtoasemaa Pohjoismaissa. Sulautumisen seurauksena syntyvällä yhdistyneellä yhtiöllä on erityisen vahva asema instituutioiden varainhoidossa sekä kannustin- ja palkitsemisohjelmien suunnittelussa ja hallinnoinnissa.