22.7.2021

Evli Pankki – Jakautuminen varainhoitokonserniksi ja pankkiyhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu

Neuvomme Evli Pankki Oyj:tä sen ja Fellow Finance Oyj:n välisessä järjestelyssä, jossa Evli jakautuu uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi Uusi Evli -konserniksi ja Evlin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu. Uuden pankkitoimintaa jatkavan yhtiön nimeksi tulee Fellow Pankki.

Järjestely toteutetaan Evlin osittaisjakautumisella ja Evlin sekä Fellow Financen absorptiosulautumisella, jossa Fellow Finance sulautuu Evliin välittömästi jakautumisen jälkeen.

Järjestelyn lopputuloksena syntyy uusi, skaalautuvaan ja digitaaliseen palvelukonseptiin pohjaava Fellow Pankki, sekä entistä vahvemmin varainhoitoon ja neuvonantoon keskittyvä Uusi Evli. Järjestely mahdollistaa entistä paremmat edellytykset kasvattaa sekä pankki- että varainhoitoliiketoimintaa itsenäisinä kokonaisuuksina.

Uudelle Evlille on tarkoitus hakea sijoituspalveluyrityksen toimilupa. Järjestely on ehdollinen myös muille viranomaisluville ja molempien yhtiöiden yhtiökokousten hyväksynnöille. Järjestely on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.