10.3.2023

Raute – Suunnattu osakeanti, merkintäetuoikeusanti, osakelajien yhdistäminen ja rahoitusjärjestely

Avustamme Raute Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toimivaa Evli Oyj:tä Rauten suunnatussa osakeannissa, merkintäetuoikeusannissa ja mahdollisessa osakeanteja täydentävässä juniorilainassa. Näiden toimenpiteiden yhteenlaskettu koko olisi arviolta noin 13–16 miljoonaa euroa, ja ne on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 alkupuoliskolla. Osakeantien yhteydessä Rauten listaamaton ja äänivaltainen K-osakesarja yhdistettäisiin listattuun A-osakesarjaan, ja näin yhtiöllä olisi vain yksi Nasdaq Helsingissä kaupankäynnin kohteena oleva osakesarja.

Toimimme myös Rauten oikeudellisena neuvonantajana uuden 12 miljoonan euron vakuudellisen senioriluottolimiittisopimuksen sekä yhteensä 40 miljoonan euron sitomattomien vakuudellisten pankkitakauslimiittien järjestelyssä.

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin.