Toimimme Evli Pankki Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana sen ja Fellow Finance Oyj:n välisessä vaativassa järjestelyssä, jossa Evli Pankki jakautui uudeksi varainhoitoon keskittyväksi Evli Oyj:ksi ja Evli Pankin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautui. Järjestely toteutettiin Evli Pankin osittaisjakautumisella ja absorptiosulautumisella, jossa Fellow Finance sulautui jäljelle jääneeseen Evli Pankkiin välittömästi jakautumisen jälkeen. Uusi sulautumisen myötä muodostunut pankkitoimintaa jatkava yhtiö nimettiin Fellow Pankki Oyj:ksi.

Osana järjestelyä neuvoimme Evli Pankkia erityisesti jakautumis- ja sulautumismenettelyssä, niihin liittyvien esitteiden laadinnassa sekä järjestelyn vaatimissa viranomaisluvissa, -rekisteröinneissä ja hyväksynnöissä. Järjestelyn toteuttaminen edellytti muiden muassa Finanssivalvonnan ja Euroopan keskuspankin sekä Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyä.

Järjestelyn täytäntöönpano edellytti myös Evli Oyj:n B-osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Evli Pankin muuttuessa Fellow Pankiksi yhdistettiin Evli Pankin A- ja B-osakkeet yhdeksi listatuksi Fellow Pankin osakelajiksi. Lisäksi Fellow Pankin pääomia vahvistettiin samassa yhteydessä toteutetulla suunnatulla osakeannilla.

Järjestelyn lopputuloksena muodostui uusi Evli, joka keskittyy entistä vahvemmin varainhoitoon ja neuvonantoon, ja Fellow Pankki, joka perustuu skaalautuvaan ja digitaaliseen palvelukonseptiin. Järjestely mahdollistaa entistä paremmat edellytykset kasvattaa sekä pankki- että varainhoitoliiketoimintaa itsenäisinä kokonaisuuksina.