Avustimme U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf -yhdistystä toiminnan uudelleenjärjestelyssä, jossa yhdistys perusti säätiön purettavan yhdistyksen toiminnan jatkamista varten. Yhdistyksen muuttaminen säätiöksi turvaa sen, että yhdistys voi jatkaa toimintaansa alkuperäistä tarkoitustaan muuttamatta ja tarjota kestävää tukea ilmasto- ja globaalikehitykselle myös tulevaisuudessa.

Uudelleenjärjestelyssä yhdistys siirsi kaikki varansa ja velkansa sekä toimintansa uudelle perustetulle säätiölle. Myös yhdistyksen henkilöstö siirtyi säätiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Uudelleenjärjestelyn viimeisessä vaiheessa yhdistys puretaan.

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr käyttää myös jatkossa lyhennettä UFF. Yleishyödyllisestä yhdistyksestä on tullut yleishyödyllinen säätiö, joka ylläpitää kierrätyspalvelua Suomessa ja tukee kehitysyhteistyötä Afrikassa ja Intiassa. UFF:n tavoitteena on vaatekierrätyksellä aikaansaada kestävää kehitystä, joka samalla vähentää äärimmäistä köyhyyttä maailmassa. UFF tukee koulutusta sekä ruokaturvan ja taloudellisen toimeentulon edistämistä Afrikassa ja Intiassa. UFF tuo kestävän kehityksen ja kehittyvien maiden asioita osaksi suomalaisten arkipäivää. Vaatekeräysten ja lahjoitusten lisäksi säätiön toimintaa mahdollistavat ulkoministeriön myöntämät valtionavustukset sekä Euroopan unionin tuki.

 

UFF sr:n toimitusjohtaja Virve Groning:

Uudelleenjärjestely on ollut UFF:n historiassa ainutlaatuinen tilanne, jossa on ollut tärkeää paitsi rakentaa entistä vankempia edellytyksiä tulevaisuuden toimintaa varten, myös taata organisaation alkuperäisten, kestävää kehitystä rakentavien ilmasto- ja globaalikehityksen missioiden jatkuvuus. Castren & Snellman Oy:n kattavan asiantuntemuksen avulla olemme voineet varmistua siitä, että kaikki järjestelyssä tarpeelliset aspektit tulevat huomioiduiksi ja hoidetuiksi. Muutosprosessin huolellinen ja ennakoiva hallinta on mahdollistanut luotettavan jatkuvuuden yhteiskunnallisille käytännön palvelutehtäville sekä kotimaan ilmastopalvelun että globaalikehitysohjelman osalta.