6.3.2024

Evli Strateginen kumppanuus Bregal Milestonen kanssa Allsharesin kasvun vauhdittamiseksi

Avustamme johtavaa pohjoismaista sijoitus- ja varainhoitoyhtiö Evliä strategisessa kumppanuusjärjestelyssä Bregal Milestonen kanssa. Järjestelyn tavoitteena on kasvattaa Evli Alexander Incentives Oy:n liiketoimintaa. Järjestelyn yhteydessä ja uuden vision ja strategian mukaisesti Evli Alexander Incentivesin nimeksi muutetaan Allshares Oy.

Osana kumppanuusjärjestelyä Bregal Milestone on sopinut investoivansa yli 65 miljoonaa euroa Allsharesiin hankkiakseen tiettyjen vähemmistöosakkeenomistajien omistamat osakkeet ja rahoittaakseen yhtiön tulevaa orgaanista ja epäorgaanista kasvua. Järjestelyn toteuttamisen myötä Bregal Milestone omistaa 55 prosenttia Allsharesin osakkeista ja äänistä, Evli Oyj 42 prosenttia ja Allsharesin toimiva johto loput 3 prosenttia.

Järjestely merkitsee Evlille merkittävää strategista ja taloudellista kumppanuutta, ja sen odotetaan nostavan Evli Oyj:n omistuksen arvoa Allsharesissä pidemmällä aikavälillä.

”Olemme erittäin innoissamme yhteistyöstä Bregal Milestonen kanssa, joka jakaa visiomme tulla johtavaksi osakepohjaisten kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien hallinnan ja suunnittelun tarjoajaksi Euroopassa ja sen ulkopuolella. Bregal Milestonen tuella pystymme nopeuttamaan kasvuamme, investoimaan alustaamme ja pääsemään uusille markkinoille. Uskomme, että kumppanuus luo merkittävää arvoa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja osakkeenomistajillemme”, Evli Oyj:n toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki kommentoi.

Bregal Milestone on johtava eurooppalainen kasvupääomasijoitusyhtiö, jolla on vahvat näytöt Pohjoismaiden huippuyritysten skaalaamisesta ympäri Eurooppaa orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun kautta. Bregal Milestone tuo strategista ohjausta, operatiivista tukea, taloudellisia resursseja ja pääsyn syvään kumppaniverkostoonsa ja kontakteihinsa Allsharesin orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun nopeuttamiseksi.