Toimimme Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen oikeudellisena neuvonantajana Ilmarisen ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran suunnitellussa yhdistymisessä. Ilmarinen ja Etera ovat 29.6.2017 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Etera sulautuu Ilmariseen. Yhdistyminen toteutuu, kun Ilmarisen ja Eteran yhtiökokoukset sekä viranomaiset ovat hyväksyneet järjestelyn. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on jo katsonut, ettei järjestelyn hyväksymiselle ole kilpailuoikeudellista estettä. Yhdistymisen on tarkoitus toteutua 1.1.2018.

Yhtiöt muodostavat yhdistyessään vakavaraisen ja kustannustehokkaan työeläkeyhtiön, ja sen kautta saavutettavat synergiaedut hyödyttävät molempien yhtiöiden asiakkaita. Ilmarisen ja Eteran yhdistymisen tavoitteena on rakentaa tässä ajassa elävä innovatiivinen ja ketterä palveluyritys, joka hyödyntää tehokkaasti digitalisaation luomia mahdollisuuksia.

Yhdistyneen yhtiön eläkevarat olisivat yli 44 miljardia euroa, ja sillä olisi yhdistymisen jälkeen huolehdittavanaan yli 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurva. Vakuutettuja olisi yhteensä yli 675 000 ja eläkkeensaajia 460 000.