Christer Svartström

Counsel, asianajaja

Olen työskennellyt Castrén & Snellmanilla vuodesta 2013 lähtien eli lähes koko juristiurani.

Asianajajana hoidan pääasiassa erilaisia maksukyvyttömyyteen ja riskienhallintaan liittyviä toimeksiantoja. Minulla on laaja kokemus yritysten maksukyvyttömyysmenettelyistä: olen toiminut sekä konkurssi- ja selvittäjähallinnon rooleissa että velkojien asiamiehenä ja avustanut taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneita yrityksiä.

Lisäksi olen erikoistunut maksukyvyttömyyteen liittyvään riskienhallintaan, muun muassa sopimus- ja vakuusjärjestelyihin. Olen neuvonut asiakkaitamme näiden riskien hallinnassa ja torjumisessa niin pienemmissä hankkeissa kuin erittäin suurissa järjestelyissä. Neuvon säännöllisesti myös erilaisissa vakavissa rahoitussopimusten ja muiden sopimusten häiriötilanteissa aina häiriöihin valmistautumisesta niiden vaikutusten torjumiseen ja esimerkiksi vakuusrealisointitilanteisiin.

Hoidan maksukyvyttömyyteen liittyviä ja muita riita-asioita tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä. Esimerkkejä hoitamistani riita-asioista ovat muun muassa velkomus-, takaisinsaanti- ja turvaamistoimiasiat, maksukyvyttömyysmenettelyitä koskevat riidat sekä erilaiset sopimuserimielisyydet.

Minulla on pitkä kokemus myös yhtiöoikeudesta, jossa olen neuvonut niin tavanomaisissa osakeyhtiöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä kuin laajoissa rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä.

Haluan neuvoa asiakkaitamme ratkaisukeskeisesti, käytännönläheisesti ja asiakkaan etu edellä. Haluan olla asiakkaidemme luotettava kumppani niin haasteiden torjumisessa kuin niiden ratkaisemisessa.

Luennoin säännöllisesti insolvenssioikeudesta sekä toimistomme sisällä että sen ulkopuolella.

Uusimmat referenssit

Palvelut Yritysjärjestelyt, Energia ja infrastruktuuri
Julkaistu 11.1.2024
Palvelut Maksukyvyttömyysmenettelyt, Työoikeus, Metsätalous ja luonnonvarat
Julkaistu 29.12.2022
Palvelut Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely, Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Julkaistu 12.9.2022
Palvelut Corporate Governance, Listayhtiöiden sulautumiset, yhdistymiset ja uudelleenjärjestelyt, Listayhtiöitä koskevat yritysjärjestelyt, Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely, Rahoitus- ja rakennejärjestelyt, Työoikeus, Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Julkaistu 25.8.2021
Palvelut Kansainvälinen rakentaminen ja projektit, Merenkulku ja logistiikka
Julkaistu 16.3.2020
Palvelut Corporate Governance, Listayhtiöiden sulautumiset, yhdistymiset ja uudelleenjärjestelyt, Listayhtiöitä koskevat yritysjärjestelyt, Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely, Rahoitus- ja rakennejärjestelyt, Rahoitus, Työoikeus, Vero ja strukturointi, Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Julkaistu 5.11.2018
Palvelut Kiinteistösijoittaminen, Rahoitus
Julkaistu 19.2.2018
Palvelut Corporate Governance, Maksukyvyttömyysmenettelyt
Julkaistu 1.12.2017